MENÚ PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN:

LOGISTIKA ETA GARRAIOA


Errepidezko garraiorako titulazio ofiziala lortzeko gaikuntza profesionala

Norentzat
 • Merkantzien garraioaren enpresa jarduera garatzeko beharreko lanbide titulazioa lortu nahi duten pertsonentzat.
 • Herri administrazioak urtero deitzen duen lanbidea lortzeko proba ofiziala gainditzeko prestatzen da ikastaro honetan.
Iraupena

120 ordu. Presentziazko kurtsoa.

Objetivos del curso e información sobre las pruebas de capacitaciónEl objetivo del curso es preparar a los alumnos para superar las pruebas de COMPETENCIA profesional para el transporte de mercancías por carretera que son convocadas y realizados por las Comunidades Autónomas competentes, en nuestro caso por el Gobierno Vasco.

• Las pruebas se convocan al menos una vez al año y se publican en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas con, al menos, un mes de antelación a la realización del primer ejercicio. Tradicionalmente se han venido realizando en el mes de julio.

• COMO NORMA GENERAL Los aspirantes únicamente pueden concurrir a las pruebas que se convoquen y realicen por los órganos competentes en el territorio en que tengan su residencia habitual.

• Las actividades profesionales y empresariales de transporte público por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias sólo podrán realizarse cuando su responsable obtenga el título administrativo de COMPETENCIA profesional correspondiente para el Transporte nacional e internacional de mercancías, para lo cual deberá superar las siguientes pruebas:

1. Una primera prueba consistente en 100 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, con un valor positivo de 0,04 y negativo de 0,02, considerándose superada la misma con una nota mínima de un dos.

2. Una segunda prueba consistente 6 supuestos prácticos, con un valor positivo de 1, no puntuando negativamente, considerándose superada la misma con una nota mínima de un tres.

Para recibir el Apto, es imprescindible aprobar ambas pruebas y también es necesario que el cómputo de las puntuaciones obtenidas, APROBADAS AMBAS, sea igual o superior a seis.
 
Oharra:
Requisitos de los participantes y condiciones de participación
1. Empadronamiento de los aspirantes:

Los participantes en el curso y aspirantes al título deberán estar empadronados en el País vasco con una antigüedad mínima de 6 meses.

2. Convocatoria de exámenes, inscripciones a prueba oficial y tasas:

A partir de que el Gobierno Vasco publique la convocatoria de exámenes el ITC informará al alumnado de fechas, procedimiento para inscribirse a las pruebas y tasas a abonar por derechos de examen. Las pruebas podrán ser en Vitoria o Bilbao, tanto el desplazamiento como las tasas a pagar por derechos de examen no se incluyen en el precio de matrícula del curso y correrán por cuenta de cada alumno.
 
Egutegia

24-01-2018 - 25-06-2018

OrdutegiaAstelena-Asteazkena, 18:30 - 21:30 or.
IrakasleDarío R. Urrestarazu
Programa

Enpresa ezagutzak

 • Zuzenbide zibila: kontratuen oinarria; salerosketa;
 • Alokatzea; gordailua; batzordea.
 • Merkataritza enpresaria.
 • Merkataritza elkarteak.
 • Lehiaketa eskubidea.
 • Lan eskubideak.
 • Lan eta atseden denborak. Takografoa.
 • Gizarte Segurantza.
 • Langileen estatutua. Lan harremana.
 • Zerga sistema.
 • Ordainketa modalitateak. Letra, txekea eta zor-agiria.
 • Finantzazio modalitateak.
 • Kostu sistema.
 • Enpresaren kontabilitatea.
 • Fakturazioa.
 • Errentagarritasuna.
 • Aurrekontuak.
 • Marketinga.
 • Sistema informatikoak.
 • Enpresa kudeaketa.
 • Merkataritza terminoak. Incotermak.

Garraioaren kudeaketa

 • Garraio kontratua.
 • Lanbidean sartzea.
 • Merkatuan sartzea. Garraio baimenak.
 • Bitartekari jarduerak.
 • Zigor erregimena.
 • Pisuak eta neurriak.
 • Aseguruak.
 • Nazioarteko garraioa.
 • Gai galkorren garraioa.
 • Animalien garraioa.
 • Karga eta zama.
 • Garraio intermodala.
 • Merkantzia arriskutsuen garraioa.
 • Gidatzea. Zirkulazio kodea.
 • Logistika.
 • Ingurumena.
 • Homologazioa, matrikulazioa, ITV.
 • Ibilgailuaren mantenua.
 • Segurtasuna errepidean.
Lekua

Garraio eta Merkataritza Institutua – ITC
Euskadi plaza, 5. Zaisa, garraio zentrua
20.305 Irun, Gipuzkoa

Parte hartzaileak15

Matrikula

1.100,00 € 

 • Matrikula ordainketa bakar batean egingo da, kurtsua hasi baino lehenago. Ordainketa egiteko epea 2010ko urtarrilaren 18an bukatuko da.
 • Kurtsoa uztekotan, ezinbesteko justifikazioa aurketu ezik, ez da matrikularen ordainketa itzuliko.
 • Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen azterketaren tasak ez dira matrikulan sartzen.
Izenemateahasta el 22 enero de 2018
Web orri honen amaieran aurre-izena emateko lotura aurkituko duzue. 
 

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

Diputación Foral de Gipuzkoa
Logotipo Ayto. Irun

Logotipo Rhenus Logistics
Logotipo SPAIN-TIR
Logotipo Crestschmar Cargo

Logotipo Spanset
Logotipo BCN
Logotipo Gexa

Logotipo Trans Natur
AGILITY
Logotipo ECUTRANS
Logotipo Moldtrans

Logotipo Argitrans
Logotipo Bascobret
Logotipo Tecnisoa
Logotipo kuehne nagel

Logotipo Rail Sider
Logotipo Alditrans
Logotipo San José & Lopez
Logotipo Glas
Logotipo DSV
Logotipo DECOEXSA

Logotipo JPIsla
Adinter Logistik
Logotipo Geodis
Logotipo Vicuña
Logotipo Apolo Logistica
Logotipo Segitrans

Logotipo Carrefour
Logotipo Alcampo
Logotipo Arin express

twitter facebook linkedin

ITC - Garraio eta Merkataritza Institutua
Plaza Euskadi, 5 - ZAISA Garraio Gunea. - 20305 IRUN - Gipuzkoa
Tel.: 943 610420 • itc@fundacionitc.org