Enpresa laguntzailea izan nahi duzu?

Hona hemen abantailak eta laguntza motak


MENÚ PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN:

Laguntzaileak

Colaboradores

ITC Fundazioaren erakunde laguntzaile eta onuradunen sarea.

ZER DA ITC FUNDAZIOAREN ERAKUNDE LAGUNTZAILE ETA ONURADUNEN SAREA?

ITC Fundazioaren jardueren finantzazioan laguntzeko baliabideak eta/edo kopuru ekonomikoak ematen dituzten enpresa, elkarte eta erakundeen multzoa

ZEIN DIRA LAGUNTZAILEEN ESKUBIDEAK?

  • Jardueren onuradunak dira, egin duten ekarpenaren arabera.
  • Eskubidea dute urteko programaren jarduera-ardatzen zehaztapenerako jardunean parte hartzeko.
  • Beren ekarrien helburua erabaki dezakete, ekintza zehatzetara bideratuz.
  • Beren laguntzaren berri jakinarazteko eskubidea dute, publizitate-ekintzen bidez edo antolatzen diren ekitaldi publikoetan, egin duten ekarpenaren arabera betiere.

NOLA ARAUTZEN DA ELKARLANA?

ITC Fundazioak eta erakunde laguntzaileak elkarlanerako sinaturiko hitzarmen baten bidez. Elkarlanaren eta laguntzaren baldintzak eta mailak zehazten dira hitzarmen horretan.

NOIZ ETA NOLA EGITEN DIRA EKARPENAK?

  • Elkarlanerako hitzarmena bete eta gero, hartan zehaztuko baitira epeak.
  • Urtearen bukaeran edo hasieran eskuarki, unean uneko ekitaldiko aurrekontuan zehazta daitezen.
  • Interesaturiko enpresek eta erakundeek idatziz jasoko dute informazio guztia erabakia hartu baino lehen.
  • Ikus informazio kanpainako informazio-orriak.

EKARPEN EKONOMIKOAK ETA ZERBITZUAK

Boluntarioak dira ekarpen ekonomikoak eta ez dute “zerbitzu-ordainketa edo “kuota izaerarik, baizik eta jarduerarako programa orokorrera bideratzen da. Halaz ere, ordain batzuk sorrarazten dizkiete erakunde laguntzaileei Fundazioaren emaniko laguntzaren aitorpen gisa. Ondoko dokumentuan ikus daitezke ordaineko zerbitzu horiek zertan diren, ekarpenen muntaren arabera.

ZERGA-ONURAK, EKARPENEN PUBLIZITATEA ETA LANKIDETZA GIZARTEAN AINTZAT HARTZEA

Ekarpen ekonomikoek “mezenasgoaren” zerga-erregimena izango dute eta horri dagozkion hobariak izango dituzte, ez dutelako irabazi-asmorik.

Empresa-lankiderzako hitzarmenen zerga-erregimena: 26, art., 3/2004 FA:
“Enpresa batek onura orakorreko jardueretan laguntzeko lankidetza hitzarmena egina duela onartuko da, baldin 18, artikuluan aipatutako entitateren batek enpresa laguntzailearen parte hartzea edozein bidetatik dela ere zabaltzeko konpromisoa idatziz hartu gadu, bere xede espezifikoa betetzeko egiten dituen jardueretarako hartutako laguntza ekonomikoaren ordainetan.

Artikulu honetan definitu diren lankidetza hitzarmenen esparruan laguntzailearen parte hartzearen zabalkundea egitea ez da zerbitzu emate bat. Ordaindutako diru kopuru edo egindako gastuak gastu kengarritzat hartuko dira, Sozietateen gaineko Zergan entitate laguntzailearen oinarri ezargarria kalkulatzean.

 

Informazio gehiagorako: fpedraza@fundacionitc.org

Ekarpen ekonomikoak eta zerbitzuak, PDF [ 320 Kb ]

 

 
 

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

Diputación Foral de Gipuzkoa
Logotipo Ayto. Irun

Logotipo Rhenus Logistics
Logotipo SPAIN-TIR
Logotipo Crestschmar Cargo

Logotipo Gexa
Logotipo Apolo Logistica
Logotipo Moldtrans
AGILITY

Logotipo Argitrans
Logotipo kuehne nagel
Logotipo Bascobret
Logotipo Alcampo

Logotipo San José & Lopez
Logotipo Arin express
Adinter Logistik
Logotipo BCN
Logotipo DECOEXSA

Logotipo Rail Sider
Logotipo ECUTRANS
Logotipo DSV
Logotipo Glas
Logotipo Trans Natur

Logotipo JPIsla
Logotipo Vicuña
Logotipo Segitrans
Logotipo Seur
Logotipo Papresa

Logotipo Transbiaga
Logotipo Laminoirs des Landes
twitter facebook linkedin

ITC - Garraio, Logistika eta Merkataritza Institutua
Plaza Euskadi, 5 - ZAISA Garraio Gunea. - 20305 IRUN - Gipuzkoa
Tel.: 943 610420 • itc@fundacionitc.org